Sänk temperaturen och se över ventilationen. Det är några tips på hur man kan göra stora energibesparingar.

Workshop om FTX i bostäder

Vill du vara med och påverka utvecklingen av morgondagens ventilationssystem? Anmäl dig till workshop den 8 december.

Workshop den 8 december kl. 13.00 inför en kommande innovationsupphandling av bostadsFTX i flerbostadshus.

Anmäl dig till workshopen här.

I energieffektiva byggnader är det viktigt att alla detaljer är korrekta för att erhålla den önskade låga energianvändningen. Många nya byggnader använder för mycket energi, så vi måste bli bättre på att designa samt verifiera funktion och prestanda för byggnaderna och deras installationssystem.

Frågorna kring FTX och värmeåtervinning omfattar bland annat hur kan man visa att centrala bostads-FTX, som hanterar mycket energi (återvinning) fungerar som avsett, i det energieffektiva flerbostadshuset, vad krävs för dimensionering, idrifttagning och injustering av centrala Bostads-FTX och vad krävs av mätningar för att verifiera funktion och prestanda, för centrala Bostads-FTX?

I en workshop om bostads-FTX - som leds av Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur - är utgångspunkten Svensk Ventilations E2B2-projekt ”Verifiera centrala bostads-FTX”.