Ta hänsyn till hälsoaspekter vid energihushållning av ventilationen.

Spara på energin - inte ventilationen

Ta hänsyn till hälsoaspekter vid energihushållning av ventilationen.

Den 15 mars deltog Astma- och Allergiförbundet i ett panelsamtal på Fastighetsmässan i Stockholm där energihushållning och ventilation diskuterades. Förbundet menade att det är viktigt med kunskap om hur åtgärder för energihushållning påverkar inomhusmiljö och hälsa. 

Enligt Marie-Louise Luther, sakkunnig på Astma- och Allergiförbundet, är det ofta ett stort fokus på kostnader och yttre miljö när det gäller energihushållning och inte så mycket på hur det påverkar vår hälsa.

Så här kan du ta hänsyn till hälsoaspekter vid energihushållning av ventilationen:

  • Dra inte ner på luftflöden under de lagstadgade kraven i skollokaler eller andra byggnader.
  • Undvik att stänga av ventilationen i lokaler när de inte används – gör alltid en riskbedömning först. 
  • Forskning visar att det finns risk för tillväxt av mikroorganismer i filter.
  • Reducerade luftflöden kan accepteras när ingen vistas i lokalerna men ska ökas i tid innan lokalerna används så att luften hinner bytas ut.
  • Optimering, service och rengöring av ventilationssystem och tätare filterbyte är viktiga åtgärder för energihushållning som också är positiva för luftkvaliteten.

Källa: Astma- och Allergiförbundet

https://astmaoallergiforbundet.se/