RSVR besöker ofta mässor för att informera om ventilationsrengöring.

“Varför” och “hur ofta” är våra vanligaste frågor

RSVR besöker ofta mässor för att informera om ventilationsrengöring.

RSVR är ofta ute för att diskutera och informera om ventilationsrengöring på olika mässor runt om i landet. De vanligaste frågorna vi får från fastighetsägare är varför de ska rengöra ventilationssystemet och hur ofta. I klippet från Noliamässan i Umeå svarar Pelle Höij på frågorna och vad RSVR gör för sina medlemmar gällande arbetsmiljö och arbetstillfällen.