Din partner för en frisk inomhusmiljö

Frisk luft genom rena kanaler


Dålig ventilation är ett utbrett samhällsproblem. Damm, avgaser och föroreningar finns i inomhusluften och skapar problem med ohälsa, fukt och brand. En funktionell och rengjord ventilation kan dock förebygga detta. Ventilationsrengöring gör helt enkelt att vi får en bra inomhusmiljö.

HITTA VENTILATIONSRENGÖRARE

Ventilationsregöringens två stora frågor

När vi och våra medlemsföretag är ute och pratar om ventilationsrengöring är det två frågor som alltid återkommer: varför och hur ofta? För oss är det viktigt att alla fastighetsägare i Sverige känner till varför och hur ofta just deras ventilationssystem behöver rengöras och därför har vi svarat på frågorna nedan. 

Varför ventilationsrengöring?

Hur ofta ventilationsrengöring?

Nyheter från RSVR

Stora brister i ventilationen i Stockholms förorter

Stora brister i ventilationen i Stockholms förorter

Vid en miljöinspektion upptäcktes att många fastigheter i Stockholms förorter har bristfällig ventilation.

Inbjudan till årsmöte 2024

Inbjudan till årsmöte 2024

Snart är det dags för RSVRs årsmöte 2024. Information om tid och plats nedan. Kom ihåg att anmäla senast måndag 11 mars.

5 skäl att bli medlem i RSVR

5 skäl att bli medlem i RSVR

Är du ännu inte medlem i RSVR? Här kommer fem skäl till varför det lönar sig att bli det, redan idag.

Nya regler för ventilation i skyddsrum

Nya regler för ventilation i skyddsrum

Sedan den 1 januari 2024 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdaterat sina regler för ventilation i skyddsrum.

Stor efterfrågan på arbeten i ventilationsbranschen

Stor efterfrågan på arbeten i ventilationsbranschen

RSVRs utbildningar i ventilationsrengöring möter branschens efterfrågan.

Vårens kursutbud är här!

Vårens kursutbud är här!

Ta chansen att utveckla er personal genom att erbjuda dem någon av RSVRs populära kurser.

Läs om medlemsföretagens viktiga arbete

Villor/egnahem

Ventilationen gör att vi får en bra inomhusmiljö och att människorna som vistas i husen är pigga och friska.

Fastighetsägare

Fastighetsägare omfattas av många regler och riktlinjer när det gäller hålla ventilationen i gott skick.

Bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet.

Restaurang/storkök

Fett i ventilationssystemet är brandfarligt och därför ska alla restauranger och storkök rengöras regelbundet.

Aktuella utbildningar

“Utbildningarna kompletterar det praktiska arbetet som vi gör på plats.”

Skorstensfejaremästaren James Bjelk 

Grundkurs Ventilationsrengörare

Datum: 21 - 24 mars 2023
Plats: Kristinehamn
Anmälan: Senast 10 mars

Omcertifieringskurs Ventilationsrengörare Nivå K

Datum: 26-28 oktober 2022
Plats: Kristinehamn
Anmälan: senast 14 oktober

Certifierad Ventilationsrengörare Nivå N & K

Datum: 22 - 25 november 2022
Plats: Kristinehamn 
Anmälan: senast 4 november