Din partner för en frisk inomhusmiljö

Frisk luft genom rena kanaler


Dålig ventilation är ett utbrett samhällsproblem. Damm, avgaser och föroreningar finns i inomhusluften och skapar problem med ohälsa, fukt och brand. En funktionell och rengjord ventilation kan dock förebygga detta. Ventilationsrengöring gör helt enkelt att vi får en bra inomhusmiljö.

HITTA VENTILATIONSRENGÖRARE

Ventilationsregöringens två stora frågor

När vi och våra medlemsföretag är ute och pratar om ventilationsrengöring är det två frågor som alltid återkommer: varför och hur ofta? För oss är det viktigt att alla fastighetsägare i Sverige känner till varför och hur ofta just deras ventilationssystem behöver rengöras och därför har vi svarat på frågorna nedan. 

Varför ventilationsrengöring?

Hur ofta ventilationsrengöring?

Nyheter från RSVR

Workshop om FTX i bostäder

Workshop om FTX i bostäder

Vill du vara med och påverka utvecklingen av morgondagens ventilationssystem? Anmäl dig till workshop den 8 december.

Vägledning om ventilation

Vägledning om ventilation

Ny kompletterande vägledning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

World Ventil8 Day den 8/11

World Ventil8 Day den 8/11

Den 8:e november firas World Ventil8 Day. Var med, fira och sprid budskapet genom att delta i dagens aktiviteter.

Imkanal 2022

Imkanal 2022

Imkanal.se har uppdaterats med ny information och en ny skrift. Webbplatsen är ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av matlagningslokaler.

"RSVRs utbildningar är kompetenshöjande"

"RSVRs utbildningar är kompetenshöjande"

Skorstensfejaremästaren James Bjelk tycker att det är viktigt att det finns ett riksförbund som håller medlemsföretagen uppdaterade.

Minska energianvändningen

Minska energianvändningen

Vi står förmodligen inför en utmanande energikris där det är viktigt att alla bidrar med att minska energianvändningen.

Läs om medlemsföretagens viktiga arbete

Villor/egnahem

Ventilationen gör att vi får en bra inomhusmiljö och att människorna som vistas i husen är pigga och friska.

Fastighetsägare

Fastighetsägare omfattas av många regler och riktlinjer när det gäller hålla ventilationen i gott skick.

Bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet.

Restaurang/storkök

Fett i ventilationssystemet är brandfarligt och därför ska alla restauranger och storkök rengöras regelbundet.

Aktuella utbildningar

“Utbildningarna kompletterar det praktiska arbetet som vi gör på plats.”

Skorstensfejaremästaren James Bjelk 

Grundkurs Ventilationsrengörare

Datum: 21 - 24 mars 2023
Plats: Kristinehamn
Anmälan: Senast 10 mars

Omcertifieringskurs Ventilationsrengörare Nivå K

Datum: 26-28 oktober 2022
Plats: Kristinehamn
Anmälan: senast 14 oktober

Certifierad Ventilationsrengörare Nivå N & K

Datum: 22 - 25 november 2022
Plats: Kristinehamn 
Anmälan: senast 4 november